HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Posts Tagged Unsur-Unsur Stilistika

Stilistika Dan Nilai Pendidikan Pantun Melayu

Contoh Tesis– Analisis  Stilistika Dan Nilai Pendidikan  Pantun Melayu Pontianak Karya Abd. Rachman Abror   A. Latar Belakang Masalah Masyarakat Melayu mempunyai banyak sastra lisan, baik yang berbentuk prosa, puisi maupun drama. Sastra lisan ini memiliki peranan dan kedudukan yang  meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Jenis sastra lisan berbentuk 

Read more