HP CS Kami 0852.25.88.77.47(WhatApp) email:IDTesis@gmail.com BBM:5E1D5370

Posts Tagged kerajinan kulit

Studi Tentang Kerajinan Kulit “Karya Remaja”di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia sebagai makhluk yang mengenal keindahan (animal aestheticiom) senantiasa tidak terlepas dari dunia seni. Di mana ada manusia disitulah ada karya seni. Dunia seni senantiasa mengikuti dunia manusia, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, keadaan suka atau duka memerlukan seni. Seni merupakan hasil

Read more